Όροι χρήσης

 

Αυτοί οι Όροι Χρήσεως αποτελούν τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους η Besthoteloffers BV, KvK 56982879  (εμείς, εμάς) παρέχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στις Πληροφορίες.

 

1. Ορισμοί

 

Στους παρόντες όρους χρήσης:

Πληροφορίες δηλώνουν όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστοχώρο συμπεριλαμβανομένων:

 1. διαθεσιμότητες δωματίων ξενοδοχείου,

 2. τιμές δωματίων ξενοδοχείου,

 3. περιγραφές και φωτογραφίες ξενοδοχείων,

 4. παροχές ξενοδοχείου,

 5. σχόλια πελατών και

 6. σχόλια συντάκτη,

Επιτρεπόμενος σκοπός δηλώνει τον σκοπό σύγκρισης υπηρεσιών και τιμών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε σχέση με τη δημιουργία κρατήσεων και/ή ταξιδιωτικών αγορών, αλλά εξαιρεί οποιαδήποτε αναδημοσίευση ή εκ νέου παροχή των πληροφοριών ή οποιουδήποτε μέρους των πληροφοριών σε καταναλωτές με οποιονδήποτε ηλεκτρονικό τρόπο,

Προσφορά τρίτου μέρους δηλώνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται προς πώληση από τρίτο μέρος,

Ιστοσελίδα υποδηλώνει τον ιστοχώρο που βρίσκεται στο BestHotelOffers.net.

2. Πρόσβαση

Με την πρόσβαση στον Ιστοχώρο, εσείς:

 1. συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους χρήσης και

 2. δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας σας.

3. Απαγορευμένες Ενέργειες

Δεν επιτρέπεται:

 1. αναπαραγωγή σε υλική μορφή, δημοσίευση, παρουσίαση δημοσίως, κοινοποίηση δημοσίως, ή προσαρμογή των Πληροφοριών ή οποιουδήποτε μέρους των Πληροφοριών εκτός αν πρόκειται για τον Επιτρεπόμενο Σκοπό,

 2. πρόσβαση ή παρακολούθηση των Πληροφοριών ή οποιουδήποτε μέρους των Πληροφοριών με χρήση ρομπότ, spider, ξύστρας ή άλλου αυτόματου μέσου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας,

 3. παραβίαση των περιορισμών σε κεφαλίδες εξαίρεσης ρομπότ στον Ιστοχώρο ή παράκαμψη ή καταστρατήγηση οποιωνδήποτε μέτρων που εφαρμόζονται για την αποφυγή ή περιορισμό της πρόσβασης στον Ιστοχώρο,

 4. λήψη οποιασδήποτε δράσης που επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλλει υπερβολικά ή δυσανάλογα μεγάλο φόρτο στην υποδοχή μας,

 5. προσπάθεια τροποποίησης, μετάφρασης, προσαρμογής, επεξεργασίας, ανακατασκευής, αποσυναρμολόγησης ή αποσυμπίλησης οποιωνδήποτε προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιούνται από εμάς σε σχέση με τον Ιστοχώρο.

4. Αποζημίωση

Μας αποζημιώνετε από και έναντι κάθε κόστους, αγωγής, απαίτησης, ευθύνης, εξόδων, βλάβης και ζημίας που προκαλείται από τη χρήση σας των πληροφοριών ή οποιουδήποτε μέρους των πληροφοριών για κάθε σκοπό εκτός του Επιτρεπόμενου Σκοπού.

5. Επαλήθευση πληροφοριών και ανάληψη ευθύνης κινδύνου

5.1 Επαλήθευση πληροφοριών

Πρέπει να επαληθεύετε την ακρίβεια των Πληροφοριών πριν να αποδεχτείτε ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Προσφορά Τρίτου Μέρους.

5.2 Ανάληψη κινδύνου

Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με:

 1. χρήση του ιστοχώρου και των πληροφοριών και

 2. αποδοχή και χρήση οποιασδήποτε προσφοράς τρίτου μέρους.

6. Καμία εγγύηση

Δεν παρέχουμε εγγύηση:

 1. η ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα ή αξιοπιστία του Ιστοχώρου, των Πληροφοριών και οποιασδήποτε Προσφοράς Τρίτου Μέρους,

 2. ότι η Ιστοσελίδα και οι Πληροφορίες δεν περιέχουν λάθη, ιούς και παρέχονται χωρίς διακοπές ή χωρίς μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πειρατές.

 

7. Γενικά

7.1 Πλήρης συμφωνία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης περιέχουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε προηγούμενων επικοινωνιών μεταξύ των μερών.

7.2 Τροποποίηση και παραλλαγές

Έχουμε δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους Χρήση οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση προς εσάς.

7.3 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται και πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους στις Κάτω Χώρες. Υποβάλετε την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Κάτω Χωρών για όλα τα θέματα που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή σχετίζονται με αυτούς.

hotels
Όροι χρήσης
© 2010 - 2019 BestHotelOffers B.V.